Scroll images by bigoo.ws

Friday, August 19, 2005

PETIKAN BUKU ANCAMAN BAHAYA SEKULARISME (bhg.2)KEWAJIPAN GENERASI MODEN KEMBALI MENUNTUT ILMU DAN MEMAHAMI AGAMA
Pemahaman Islam yang sejelas-jelasnya menurut kehendak AlQuran dan Sunnah dan dengan menurut kefahaman para Muslimin yang awal yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW. di atas keimanan mereka, serta berasaskan fikih dan ilmu yang bersifat meliputi sebagaimana yang telah disusun oleh para ulamak Islam yang muktabar, mestilah menjadi antara tugas asasi setiap muslim lebih-lebih lagi Musimin di zaman ini, zaman yang dipenuhi oleh berbagai seruan kepada berbagai-bagai ajaran dan fahaman yang meragukan ketinggian agama dan petunjuk Islam. Mereka hendaklah mendalami semula ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh sehingga mereka dapat memahami kembali seluruh kewajipan-kewajipan mereka sebagai hamba-hamba Allah SWT. dan mengetahui pula kewajipan mereka sebagai seorang muslim terhadap jihad menegakkan Islam dizaman ini. Hanya dengan ilmu pengetahuan yang memelihara dari kesesatan, menimbulkan perasaan takut kepada Allah, menggerakkan ketaatan dan menunjukkan kepada jalan beramal yang betul sahajalah kesedaran dan kebangkitan umat Islam hari ini akan dapat benar-benar menghancukan pengaruh puaka ideologi di dalam masyarakat dan tanah air umat Islam di zaman ini.
Firman Allah SWT di dalam surah at-Taubah ayat 122 yang bermaksud:
Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongandi antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringkatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
Surah al-Mujaadalah ayat 11 yang bermaksud:
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat.
Sabda Rasulullah SAW:
Barangsiapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikkan, maka Allah menjadikannya pandai di dalam perkara agama. Aku ini adalah sebagai pembahagi, sedang Allah jualah yang mengurniakan kepandaian itu. Sentiasalah umat ini tetap berdiri tegak melaksanakan perintah Allah, maka selama demikian itu hal keadaan mereka tentulah mereka tidak akan dapat diapa-apakan oleh sesiapapun yang menyalahi mereka sehingga saat tibanya hari kiamat. Riwayat Bukhari.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

assalamu'alaikum....

alhamdulillah masih ada orang yg menitik beratkan hal-hal agama dalam setipa pekerjaan yang kita lakukan..
tak di nafikan anak2 muda mudi skang dah jauh terpesong..

1:16 PM  

Post a Comment

<< Home