Scroll images by bigoo.ws

Sunday, January 29, 2006

Selamat Datang Tahun Baru Hijrah 1427H

Bulan Muharram, bulan pertama tahun baru hijrah kita untuk tahun 1427H. Bulan yang tiba-tiba menghentak batin kita untuk segera mengenang peristiwa besar dalam sejarah, iaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. dari kota Makkah menuju kota Madinah.
Setiap awal tahun hijrah seperti ini kita seharusnya sebagai umat Islam segera membangun semangat baru untuk meningkatkan ketakwaan dalam diri kita.Meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dan kita segera mengucapkan pada hari-hari yang telah kita lalui dari tahun 1426 H. :

" Selamat jalan, selamat menjadi teguran sejarah atas segala kekurangan dan kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah menyebabkan malapetaka dan kesengsaraan terhadap hidup kami di dunia mahupun di akhirat ". Apa yang menarik dari setiap kita memasuki tahun baru adalah munculnya kesedaran baru dalam diri kita. Kesedaran akan beberapa perkara :
Pertama, kesedaran bahawa diakui atau tidak usia kita telah berkurangan. Sementara pelaburan pahala untuk simpanan di akhirat masih sangat tipis, dibanding nikmat-nikmat Allah yang setiap detik selalu mengalir tiada putus-putusnya. Dari segi ini sahaja kita seharusnya merasa malu, dimana kita yang mengaku sebagai hamba Allah tetapi dalam banyak perkara kita mendapat nikmat-nikmat Allah dan lupa bersyukur kepadaNya, bahkan kita sering mengaktualisasikan diri kita sebagai hamba dunia. Kita masih sahaja lebih banyak sibuk melabur kepentingan dunia daripada pelaburan untuk akhirat.
Dengan datangnya tahun baru ini, semuga semangat untuk membangun kemegahan akhirat lebih kuat dari semangat untuk membangun kemegahan dunia. Kedua, pada tanggal 1 Muharram kita menyaksikan suatu perubahan waktu yang ditandai oleh pergeseran alam, iaitu munculnya bulan sabit tahun baru di ufuk barat. Dari sini kita menyaksikan diri kita berjalan seirama dengan perjalanan segala wujud di alam ini. Allah SWT yang menciptakan semua makhluk, selalu mengajar kita agar senantiasa memperhatikan kebesaranNya dengan menyaksikan ketetapandan kerapian ciptaanNya di alam semesta ini. Untuk itu kita diajarkan pula agar dalam menjalani ibadah kepadaNya selalu memperhatikan waktu-waktu tertentu yang sejalan dengan perputaran tata surya.

Dalam menjalani sholat mithalnya, Allah menegaskan dalam Al-Quran agar ditegakkan pada waktu-waktu tertentu.“ Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram ( berada dalam keadaan aman ) maka dirikanlah sembahyang itu ( dengan sempurna sebagaimana biasa ). Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. “
Q.S. An-Nisaa’ : 103


Dan kita telah tahu bahawa waktu sholat zuhur setelah tergelincir matahari, sholat maghrib, setelah terbenam matahari, sholat subuh setelah terbit fajar dan sebagainya. Dalam menjalani puasa Ramadhan, kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW agar memulainya setelah melihat bulan tanggal 1 Ramadhan, dan mengakhirinya pun setelah melihat bulan akhir Ramadhan. ( HR, Imam Muslim ).

Ibadah hajipun Allah mengajarkan agar dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah. Semuanya itu sungguh menunjukkan betapa eratnya pekerjaan ibadah kita dengan kejadian alam.

“( Masa untuk mengerjakan ibadat ) Haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian sesiapa yang telah mewajibkan dirinya ( dengan niat mengerjakan ) ibadat Haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar, dalam masa mengerjakan ibadat Haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri ( dari keaiban meminta sedekah ) dan bertakwalah kepadaKu wahai orang-orang yang berakal ( yang dapat memikir dan memahaminya ). “
Q.S Al-Baqarah : 197


Dari sini terlihat dengan jelas betapa mengikuti tahun Hijrah akan lebih mengakrabkan kita dengan alam, dan akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Kuasa. Ketiga, bahawa tahun hijrah berjalan seirama dengan perjalanan sejarah Rasulullah SAW. Sungguh banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam yang hanya terakam dalam bulan-bulan hijrah. Seperti awal turunnya Al-Quran, titik permulaan hijrah, tanggal kemenangan dalam perang Badar dan lain sebagainya. Hari-hari besar Islam, seperti hari Raya Idil Fitri dan Idil Adha, sangat terkait dengan penanggalan hijrah ini. Dari sini kita akan lebih banyak belajar pada sejarah untuk membangun masa depan kita. Dalam erti kata lain kita akan menjadi peribadi yang pandai membangun masa depan dengan sandaran masa lampau yang kukuh dan benar. Dan kita dengan langkah ini tidak mengulangi kesalahan dan kecelakaan masa lalu.
Sebagaimana yang tersebut dalam sebuah riwayat;" Seorang mu'min tidak akan pernah terjerumus dalam jurang yang sama dua kali "HR Muslim
Dengan demikian, adalah kesedaran yang benar jika dalam permulaan tahun baru hijriyah ini, kita umat Islam membangun tekad baru, untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana yang baru saja ditegaskan pada awal tulisan ini. Kerana hanya dari tekad inilah segala krisis yang pernah kita lalui pada tahun-tahun sebelumnya akan dapat diatasi.
Selamat memulai tahun baru hijriyah dan selamat membangun masa depan umat ini dengan ketakwaan yang hakiki. InsyaAllah.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home